Dotacje dla firm w perspektywie 2014-2020

2 Odpowiedzi

Finansowanie Fundusze Europejskie
Jeżeli nie widzisz obrazka - odświerz stronę!

Kiedy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje dla firm z perspektywy 2014-2020?

Dlaczego jeszcze nie dziś?

 

Wielu polskich przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami i zwrotnymi instrumentami finansowymi z Unii Europejskiej poszukuje nowych możliwości finansowania inwestycji w swoich przedsiębiorstwach. Dotacje są niezwykle atrakcyjne, aplikowanie o środki jest przejrzyste i nieskomplikowane, a możliwości wykorzystania ich trafnie wpisują się w potrzeby polskiego MŚP.

Nowa perspektywa programowa na lata 2014-2020

Perspektywa zakłada, że Polsce w kolejnych siedmiu latach zostanie przekazana kwota 82,5 mld euro. Nowy budżet będzie wdrażany poprzez 16 programów regionalnych dla każdego z województw, kolejnych 6 programów krajowych i jeden ponadregionalny dla Polski Wschodniej.

Przedsiębiorcy już dzisiaj rozpoczynają poszukiwania dotacji dla firm w wyżej wymienionych programach, które są szansą na rozwój swojej firmy. Warto uporządkować, że w perspektywie 2014-2020 środki będą dysponowane w następujących obszarach:

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm – grafika informacyjna

 

W porównaniu z przeszłą perspektywą, nastąpi największy spośród wszytskich wzrost wydatków dla przedsiębiorców, w celu wsparcia ich i przedsiębiorczości sektora MŚP. Kreowana jest także szeroka oferta instrumentów finansowych zwrotnych (pożyczki, poręczenia) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby mogły one uzyskac wsparcie w realizacji rozwojowych projektów. Na uwagę zasługują także projekty dotyczące infrastruktury i środowiska, rozwijania gospodarki niskoemisyjnej, wzrostu zatrudnienia czy przeciwdziałanie marginalizacji wykluczonych w społeczeństwie.

Kiedy pojawią się dotacje dla firm w perspektywie 2014-2020?

Choć kalendarzowo mamy już prawie rok trwania nowej perspektywy za sobą, dotacji nie można jeszcze uzyskać. Przedsiębiorcy niecierpliwie wyczekują ogłoszenia nowych konkursów o dotacje, a informacji wciąż brakuje. Zatem powstaje pytanie, dlaczego dotacje nie są jeszcze dostępne, kto odpowiada za opóźnienie i kiedy wreszcie przedsiębiorcy będą mogli aplikować o środki?

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie warto zaznaczyć, że pojawienie się dostępu do środków unijnych to finał długiego i dość zbiurokratyzowanego procesu, którego początek ma miejsce w Brukseli. Tam Parlament Europejski w drodze złożonych negocjacji przyjmuje długoterminowy budżet. Dopiero po zatwierdzeniu sumy budżetowej kraje członkowskie przystępują do negocjacji w celu wypracowania Umowy Partnerskiej. Umowa ta jest podstawą dla programów operacyjnych, w których wydatkowane są pieniądze unijne.  Określa ona strategię, jak przez kolejne siedem lat kraj członkowski będzie korzystać z funduszy.

Przyjęcie przez Komisje Europejską Umowy Partnerskiej z Polską nastąpiło 23 maja 2014 roku. Od tego momentu trwają rozmowy i prace przygotowawcze pod szczegółowe dokumenty, które jasno określą kto może starać sie o dotacje, na jaki cel i jakie sa wytyczne otrzymania wsparcia. Uszczegółowenie tych informacji zamuje zwykle najwięcej czasu, odbywa się ono w kolejnych fazach. 22 września Komisja Europejska wyda decyzję, czy wstępne wytyczne i rozporządzenia zostają zatwierdzone.

Zakończenie procesów przygotowawczych, aby stało się jasne dla kogo i na co będa wydatkowane środki powinno odbyć się w pierwszym kwartale 2015 roku. Przyjmuje się, że w pierwszej połowie przyszłego roku zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na dotacje. Dla wielu przedsiębiorców aspirujących do otrzymania wsparcia, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Perspektywa 2014-2020, a rok 2014

Czy zatem 2014 rok  można traktować jako frazes w nazwie „Fundusze Europejskie 2014-2020″? Warto tu przytoczyć wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Szybsze niż zakładaliśmy zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa potwierdza nie tylko silną pozycję Polski w negocjacjach z Komisją Europejską, ale także nasze bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Możemy być dzisiaj dumni z tego, że jako jedni z pierwszych w Unii kończymy negocjacje dokumentu, który wyznacza ramy inwestowania Funduszy Europejskich w Polsce na kolejne siedem lat.

A także fakt, że w 2014 roku przedsiębiorcy mogli aplikować o dotacje z poprzedniej perspektywy 2007-2013 w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka czy Kapitał Ludzki.

Czas jaki pozostał do ogłoszenia nowych konkursów warto poświecić na uzupełnienie wiedzy o dotacjach dla firm, ogólnych warunkach ich przyznawania czy sposobie rozliczania. Warto także zastanowić się, jakie są aktualne potrzeby dla rozwoju w przedsiębiorstwie, czy jakie projekty na dotacje będą kluczową szansą dla wzrostu wartości firmy.

Marta Walaszczyk

Marta Walaszczyk

Asystent Dział Konsultingu at DC CENTRUM Biuro Wsparcia Zarządzania
Jestem asystentką w Dziale Konsultingu DC CENTRUM oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Moją pasją jest kontakt z innymi ludźmi. Uwielbiam poznawać nowe osoby, kultury oraz doświadczenia. Zapewne z tego względu od zawsze uwielbiałam podróże. Zwiedziłam sporą część świata, lecz ciągle mi mało.Nadal chcę się rozwijać i wykorzystywać wszystkie możliwości jakie stawia przede mną zarówno życie zawodowe jak i prywatne.
Marta Walaszczyk

2 comments

  1. Marta Walaszczyk-autorMarta Walaszczyk-autor

    Uważam, że dotacje 2014-2020 będą szansą na podniesienie efektywności polskiej gospodarki, która niestety cechuje się niskim stopniem innowacyjności. Powstaje jednak obawa, ile podmiotów w Polsce rzeczywiście będzie mogło ubiegać się o dotacje na innowacje, ponieważ niewiele z nich posiada dział badań i rozwoju. Nie należy zapominać, że dotacje nieznacznie, ale zaburzają funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, jednak bez nich wielu polskich przedsiębiorców nie osiągnęłoby satysfakcjonujących wyników. Dobrze, że UE stosuje pewien płodozmian kierunków, w jakich są wydatkowane fundusze. Wczoraj były to inwestycje w ludzi, dziś innowacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>