Cele w przedsiębiorstwie – metoda S.M.A.R.T.

Skomentuj

Zarządzanie
S.M.A.R.T.

Zgodnie z zapowiedzą, pragnę przedstawić Ci narzedzię, które pozwala na lepsze i bardziej dokładne formułowanie celów – metodę S.M.A.R.T. Zanim przejdziesz do formułowania celu, zastanów się czego będzie on dotyczył. Czy jest to zadanie na realizację, którego potrzebujesz więcej czasu, a może masz ograniczony czas? Pomocne mogą okazać się pytania: Co chcę osiągnąć? Dlaczego chce to osiągnąć? W jaki sposób mogę to osiągnąć? Wybierz swój cel i zapisz go na kartce.

Metoda S.M.A.R.T.

Jeżeli masz problem z wyznaczeniem celu, wykonaj poniższe zadanie:

Narysuj tabelę, podziel ją na 3 kolumny. Zatytułuj je następująco: cele finansowe/materialne, cele rodzinne i osobiste, cele dotyczące samorozwoju. Daj sobie 30 sekund na wypisanie każdej kolumny. Postaraj się wypisać minimum 3 punkty w każdej rubryce. Następnie wybierz z każdej kolumny tylko jeden, najważniejszy punkt.

Jest to prosty sposób na odkrycie, czego potrzebujesz, co chciałbyś zmienić. W 30 sekund nie jesteś w stanie oszukać siebie i zapisujesz to co naprawdę myślisz, a nie to, co dobrze brzmi.

 

Jak wykorzystać metodę S.M.A.R.T.?

Zacznijmy od rozwinięcia skrótu S.M.A.R.T. Są to pierwsze litery cech, które powinien posiadać dobrze sformułowany cel. Skrót pochodzi z języka angielskiego i można spotkać się z rożnymi tłumaczeniami. Przyjmijmy następujące rozwinięcie:

Sszczegółowy,

Mmierzalny,

Aambitny,

Rrealny,

T terminowy.

 

Krok 1- Cel szczegółowy czyli jaki?

Zidentyfikowałeś już problem, więc teraz opisz jak najdokładniej, w jaki sposób osiągniesz swój cel, jakie zasoby (ludzkie, rzeczowe, czasowe itp.), uprawnienia będą Tobie potrzebne. Przemyśl  jeszcze raz jaki ma być efekt końcowy Twoich działań i po czym poznasz, że został osiągnięty? Jeżeli cel jest bardziej złożony to pomocne może okazać się podzielenie go na mniejsze etapy realizacji.

Przykład.

Chcę zwiększyć przychody firmy – nie jest to szczegółowy opis. Zwiększyć, czyli o ile dokładnie? W jaki sposób to osiągnę? Poprawne sformułowanie – chcę powiększyć zyski o 10% w skali roku, dzięki temu, że poprawię swoje umiejętności sprzedażowe. Taki opis daje nam już podstawy do dalszych rozważań nad realizacją celu. Na tym etapie możemy także zaproponować sposoby poprawienia, w tym przypadku, umiejętności sprzedażowych, np. poprzez udział w szkoleniach, warsztatach dotyczących metod sprzedaży, czytanie poradników, albo znalezienie mentora.

Możliwe błędy:

– zbyt ogólnikowe sformułowanie.

Krok 2 – Cel musi być mierzalny!

Pomyśl w jaki sposób sprawdzisz, czy Twój cel, lub jeden z jego etapów został osiągnięty? Na tym etapie należy przyjąć jakieś wytyczne, które umożliwią nam kontrolowanie postępów.

Posłużmy się wcześniejszym przykładem. Skoro chcemy zarabiać o 10% więcej
i stwierdziliśmy, że aby to osiągnąć musimy podnieść swoje umiejętności sprzedażowe, to wyznacznikiem postępów może być np. liczba nowo pozyskanych klientów. Oczywiście możemy przyjąć kilka kryteriów.

Możliwe błędy:

– źle przyjęte wskaźniki lub za bardzo szczegółowe dla prostych zadań,

– brak konsekwencji w kontroli,

– brak odpowiedniej analizy i wyciągania wniosków.

Krok 3 – Tylko ambitny cel jest warty uwagi!

Wyznaczaj cele, które są dla Ciebie istotne. Ich osiągnięcie musi wiązać się z poprawą obecnego stanu. Realizacja pewnych celów może trwać nawet latami. Skoro jesteś w stanie dążyć do czegoś przez tyle czasu to mierz wysoko, wtedy nie zabraknie Tobie motywacji, a realizacja celu przyniesie radość i satysfakcję.

Największy błąd popełnia ten, kto sądząc, że może zrobić niewiele, nie robi nic

Mumia Abu Jamal

Możliwe błędy:

– cel jest zbyt ambitny, praktycznie niemożliwy do realizacji,

– nawet po osiągnięciu, nie wprowadzamy go w życie,

– został ustalony spontanicznie i tak naprawdę nie był nam potrzebny.

Krok 4 – Cel jest realny wtedy, gdy potrafimy go zrealizować!

Wyznaczając cel musimy brać pod uwagę nasze zasoby. Może się zdarzyć, że brakuje nam pewnych umiejętności, uprawnień, pieniędzy, czasu itp. na realizację. Na tym etapie możemy wypisać wszystkie przeszkody i jeżeli wcześniej nie zastanowiliśmy się jak je pokonać to teraz warto to zrobić. Może okazać się, że aby zrealizować cel, który wyznaczyliśmy, musimy najpierw zrealizować inny. Przykładowo- chcemy pozyskać zagranicznego klienta. Pierwszą przeszkodą jaka się nasuwa jest wymóg biegłej znajomości języka obcego, którym posługuje się potencjalny klient. Jeżeli nie posiadamy tej umiejętności to najpierw musimy wyznaczyć cel, którym jest np. opanowanie języka angielskiego na poziomie biegłym w mowie i piśmie.

Możliwe błędy:

– braki w zasobach,

– pominięcie kluczowego punktu, umożliwiającego realizację większego celu.

Krok 5 – Wyznacz termin!

Biorąc pod uwagę wszystkie uwagi, które nasunęły się przy poprzednich punktach, określ ile czasu potrzebujesz na realizację celu. Jeżeli podzieliłeś działania na mniejsze etapy to ustal także czas ich realizacji. Pamiętaj, że warto zachować margines błędu. Może okazać się, że jakieś zadanie będzie w danym momencie pilniejsze, albo wykonanie jednego z etapów zajmie Tobie więcej lub mniej czasu niż oszacowałeś. Nawet jeżeli nie udało się zakończyć zadania we wcześniej ustalonym terminie, to nie oznacza to, że nie osiągniesz celu! W takim przypadku wyznacz nowy termin.

Możliwe błędy:

– termin nieadekwatny do ilości zadań,

– brak jasno określonego terminu realizacji.

Przedstawiona metoda pokazuje w jaki sposób szybko zweryfikować poprawność sformułowania danego celu. Zbliżający się nowy rok skłania nas do zastanowienia się, w którym kierunku chcemy podążać. Planując zadania, które będziemy realizować w najbliższych miesiącach warto pamiętać o metodzie S.M.A.R.T.

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć

Napoleon Hill.

Paulina Kurek

Praktykant w dziale marketingu at DC CENTRUM Biuro Wsparcia Zarządzania
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a obecnie studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie interesuje się głównie rozwojem osobistym, marketingiem, sprzedażą i biznesem. Od wielu lat moją pasją jest także muzyka i taniec. W wolnym czasie chętnie biorę udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących moich zainteresowań, ponieważ przebywanie z interesującymi osobami daje mi dużo dodatkowej energii, którą mogę przekuć w działanie. Najwięcej satysfakcji czerpie z pracy z ludźmi.W ramach działalności na uczelni jestem także członkiemjunior enterprise PBDA Consulting.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>