Biznes MŚP » Archiwum treści

Tag Archives: Stategia

Kryzys w przedsiębiorstwie – przyczyny

Globalizacja, kryzys gospodarczy, przełomy na rynkach krajowych i międzynarodowych istotnie wpływają na działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Niewątpliwe bardzo ważnym działaniem zarządzających jednostką jest kontrolowanie i wykrywanie zagrożeń wpływających na działalność przedsiębiorstwa, przeciwdziałanie im oraz  szybkie reagowanie na zachodzące zmiany zarówno w otoczeniu jak i wewnątrz podmiotu.

Kontynuuj

Autor: